PT2 新BS帯域再編


BSの帯域再編と新チャンネル追加が行われたので、PT2で受信する為の設定更新を行いました。2022年3月12日時点で視聴・録画できています。

BonDriver_PT_S.ChSet.txt

;BS/CS用 (2022/3/9現在)
;チューナー空間(タブ区切り:$名称、BonDriverとしてのチューナ空間)
$BS 0
$CS110 1
;チャンネル(タブ区切り:名称、BonDriverとしてのチューナ空間、BonDriverとしてのチャンネル、PTxとしてのチャンネル、TSID(10進数で衛星波以外は0))
BS01/TS0 BS朝日 0 0 0 16400
BS01/TS1 BS-TBS 0 1 0 16401
BS01/TS2 BSテレ東 0 2 0 16402
BS03/TS0 WOWOWプライム 0 3 1 16432
BS03/TS1 NHK BSプレミアム 0 4 1 16433
BS05/TS0 WOWOWライブ 0 5 2 17488
BS05/TS1 WOWOWシネマ 0 6 2 17489
BS09/TS0 BS11 0 7 4 16528
BS09/TS1 スター・チャンネル1 0 8 4 16529
BS09/TS2 BS12トゥエルビ 0 9 4 16530
BS11/TS1 BSスカパー 0 10 5 18097
BS11/TS2 放送大学 0 11 5 18098
BS11/TS3 BS釣りビジョン 0 12 5 18099
BS13/TS0 BS日テレ 0 13 6 16592
BS13/TS1 BSフジ 0 14 6 16593
BS13/TS2 BSアニマックス 0 15 6 18130
BS15/TS1 NHK BS1 0 16 7 16625
BS15/TS2 スター・チャンネル2/3 0 17 7 16626
BS19/TS0 J Sports4 0 18 9 18224
BS19/TS1 J Sports1 0 19 9 18225
BS19/TS2 J Sports2 0 20 9 18226
BS19/TS3 J Sports3 0 21 9 18227
BS21/TS0 WOWOWプラス 0 22 10 18256
BS21/TS1 日本映画専門ch 0 23 10 18257
BS21/TS2 グリーンチャンネル 0 24 10 18258
BS23/TS0 ディズニーch 0 25 11 18288
BS23/TS1 BS松竹東急 0 26 11 18803
BS23/TS2 BSJapanext 0 27 11 18802
BS23/TS3 BSよしもと 0 28 11 18801
ND2 1 0 12 24608
ND4 1 1 13 28736
ND6 1 2 14 28768
ND8 1 3 15 24704
ND10 1 4 16 24736
ND12 1 5 17 28864
ND14 1 6 18 28896
ND16 1 7 19 28928
ND18 1 8 20 28960
ND20 1 9 21 28992
ND22 1 10 22 29024
ND24 1 11 23 29056


Preset_BS_ch2

; BSチャンネルプリセット(2022/3/9現在)
; 名称,チューニング空間,チャンネル,リモコン番号,,サービスID,ネットワークID,TSID,有効/無効
; (プリセットではチャンネル名の先頭に %~ を付けると、BonDriver のチャンネル名と照合されます)
%BS15/TS1 NHKBS1,0,16,1,,101,4,16625,1
%BS15/TS1 NHKBS1(sub),0,16,2,,102,4,16625,1
%BS3/TS1 NHKBSプレミアム,0,4,3,,103,4,16433,1
%BS13/TS0 BS日テレ,0,13,4,,141,4,16592,1
%BS1/TS0 BS朝日1,0,0,5,,151,4,16400,1
%BS1/TS1 BS-TBS,0,1,6,,161,4,16401,1
%BS1/TS2 BSテレ東,0,2,7,,171,4,16402,1
%BS13/TS1 BSフジ・181,0,14,8,,181,4,16593,1
%BS3/TS0 WOWOWプライム,0,3,9,,191,4,16432,1
%BS5/TS0 WOWOWライブ,0,5,192,,192,4,17488,1
%BS5/TS1 WOWOWシネマ,0,6,193,,193,4,17489,1
%BS9/TS1 スターチャンネル1,0,8,10,,200,4,16529,1
%BS15/TS2 スターチャンネル2,0,17,201,,201,4,16626,1
%BS15/TS2 スターチャンネル3,0,17,202,,202,4,16626,1
%BS9/TS0 BS11イレブン,0,7,11,,211,4,16528,1
%BS9/TS2 BS12トゥエルビ,0,9,12,,222,4,16530,1
%BS11/TS2 放送大学ex,0,11,231,,231,4,18098,1
%BS11/TS2 放送大学on,0,11,232,,232,4,18098,1
%BS21/TS2 グリーンチャンネル,0,24,234,,234,4,18258,1
%BS13/TS2 BSアニマックス,0,15,236,,236,4,18130,1
%BS11/TS1 BSスカパー!,0,10,241,,241,4,18097,1
%BS19/TS1 J SPORTS 1,0,19,242,,242,4,18225,1
%BS19/TS2 J SPORTS 2,0,20,243,,243,4,18226,1
%BS19/TS3 J SPORTS 3,0,21,244,,244,4,18227,1
%BS19/TS0 J SPORTS 4,0,18,245,,245,4,18224,1
%BS11/TS3 BS釣りビジョン,0,12,251,,251,4,18099,1
%BS21/TS0 WOWOWプラス,0,22,252,,252,4,18256,1
%BS21/TS1 日本映画専門ch,0,23,255,,255,4,18257,1
%BS23/TS0 ディズニーch,0,25,256,,256,4,18288,1
%BS23/TS1 BS松竹東急,0,26,260,,260,4,18803,1
%BS23/TS2 BSJapanext,0,27,263,,263,4,18802,1
%BS23/TS3 BSよしもと,0,28,265,,265,4,18801,1
%BS11/TS2 放送大学ラジオ,0,11,531,,531,4,18098,1
%BS3/TS0 ご案内チャンネル,0,3,791,,791,4,16432,1


EDCB関連

BonDriver_PT-S0(PT2 ISDB-S (0)).ChSet4.txt

BS01/TS0 BS朝日 BS朝日1 BS Digital 0 0 4 16400 151 1 0 1 0
BS01/TS0 BS朝日 BS朝日2 BS Digital 0 0 4 16400 152 1 0 1 0
BS01/TS0 BS朝日 BS朝日3 BS Digital 0 0 4 16400 153 1 0 1 0
BS01/TS0 BS朝日 BS朝日データ753 BS Digital 0 0 4 16400 753 192 0 0 0
BS01/TS0 BS朝日 BS朝日データ755 BS Digital 0 0 4 16400 755 192 0 0 0
BS01/TS0 BS朝日 BS朝日データ756 BS Digital 0 0 4 16400 756 192 0 0 0
BS01/TS0 BS朝日 BS朝日データ757 BS Digital 0 0 4 16400 757 192 0 0 0
BS01/TS1 BS-TBS BS-TBS BS Digital 0 1 4 16401 161 1 0 1 0
BS01/TS1 BS-TBS BS-TBS BS Digital 0 1 4 16401 162 1 0 1 0
BS01/TS1 BS-TBS BS-TBS BS Digital 0 1 4 16401 163 1 0 1 0
BS01/TS1 BS-TBS BS-TBS BS Digital 0 1 4 16401 169 161 0 0 0
BS01/TS1 BS-TBS BS-TBS BS Digital 0 1 4 16401 766 192 0 0 0
BS01/TS1 BS-TBS Gガイド BS Digital 0 1 4 16401 768 192 0 0 0
BS01/TS2 BSテレ東 BSテレ東 BS Digital 0 2 4 16402 171 1 0 1 0
BS01/TS2 BSテレ東 BSテレ東2 BS Digital 0 2 4 16402 172 1 0 1 0
BS01/TS2 BSテレ東 BSテレ東3 BS Digital 0 2 4 16402 173 1 0 1 0
BS01/TS2 BSテレ東 BSテレ東臨時 BS Digital 0 2 4 16402 179 161 0 0 0
BS01/TS2 BSテレ東 株価情報 BS Digital 0 2 4 16402 777 192 0 0 0
BS01/TS2 BSテレ東 778ch BS Digital 0 2 4 16402 778 192 0 0 0
BS03/TS0 WOWOWプライム WOWOWプライム BS Digital 0 3 4 16432 191 1 0 1 0
BS03/TS0 WOWOWプライム ご案内チャンネル BS Digital 0 3 4 16432 791 192 0 0 0
BS03/TS0 WOWOWプライム プレミアムナビ BS Digital 0 3 4 16432 792 192 0 0 0
BS03/TS1 NHK BSプレミアム NHKBSプレミアム BS Digital 0 4 4 16433 103 1 0 1 0
BS03/TS1 NHK BSプレミアム NHKBSプレミアム BS Digital 0 4 4 16433 104 1 0 1 0
BS09/TS0 BS11 BS11イレブン BS Digital 0 7 4 16528 211 1 0 1 0
BS09/TS1 スター・チャンネル1 スターチャンネル1 BS Digital 0 8 4 16529 200 1 0 1 0
BS09/TS1 スター・チャンネル1 スターチャンネル BS Digital 0 8 4 16529 800 192 0 0 0
BS13/TS0 BS日テレ BS日テレ BS Digital 0 13 4 16592 141 1 0 1 0
BS13/TS0 BS日テレ BS日テレ BS Digital 0 13 4 16592 142 1 0 1 0
BS13/TS0 BS日テレ BS日テレ BS Digital 0 13 4 16592 143 1 0 1 0
BS13/TS0 BS日テレ BS日テレ臨時 BS Digital 0 13 4 16592 144 161 0 0 0
BS13/TS0 BS日テレ   BS Digital 0 13 4 16592 744 192 0 0 0
BS13/TS0 BS日テレ   BS Digital 0 13 4 16592 745 192 0 0 0
BS13/TS0 BS日テレ   BS Digital 0 13 4 16592 746 192 0 0 0
BS13/TS1 BSフジ BSフジ・181 BS Digital 0 14 4 16593 181 1 0 1 0
BS13/TS1 BSフジ BSフジ・182 BS Digital 0 14 4 16593 182 1 0 1 0
BS13/TS1 BSフジ BSフジ・183 BS Digital 0 14 4 16593 183 1 0 1 0
BS13/TS1 BSフジ BSフジ・188 BS Digital 0 14 4 16593 188 161 0 0 0
BS13/TS1 BSフジ BSフジ・189 BS Digital 0 14 4 16593 189 161 0 0 0
BS13/TS1 BSフジ BSフジ・780 BS Digital 0 14 4 16593 780 192 0 0 0
BS13/TS1 BSフジ BSフジ・781 BS Digital 0 14 4 16593 781 192 0 0 0
BS15/TS1 NHK BS1 NHKBS1 BS Digital 0 16 4 16625 101 1 0 1 0
BS15/TS1 NHK BS1 NHKBS1 BS Digital 0 16 4 16625 102 1 0 1 0
BS15/TS1 NHK BS1 NHKデータ1 BS Digital 0 16 4 16625 700 192 0 0 0
BS15/TS1 NHK BS1 NHKデータ2 BS Digital 0 16 4 16625 701 192 0 0 0
BS15/TS1 NHK BS1 707チャンネル BS Digital 0 16 4 16625 707 192 0 0 0
BS15/TS1 NHK BS1 Dpaダウンロード BS Digital 0 16 4 16625 929 164 0 0 0
BS15/TS2 スター・チャンネル2/3 スターチャンネル2 BS Digital 0 17 4 16626 201 1 0 1 0
BS15/TS2 スター・チャンネル2/3 スターチャンネル3 BS Digital 0 17 4 16626 202 1 0 1 0
BS05/TS0 WOWOWライブ WOWOWライブ BS Digital 0 5 4 17488 192 1 0 1 0
BS05/TS1 WOWOWシネマ WOWOWシネマ BS Digital 0 6 4 17489 193 1 0 1 0
BS11/TS1 BSスカパー BSスカパー! BS Digital 0 10 4 18097 241 1 0 1 0
BS11/TS1 BSスカパー スカパー!ガイド BS Digital 0 10 4 18097 840 192 0 0 0
BS11/TS1 BSスカパー BSスカパー!データ BS Digital 0 10 4 18097 841 192 0 0 0
BS11/TS2 放送大学 放送大学ex BS Digital 0 11 4 18098 231 1 0 1 0
BS11/TS2 放送大学 放送大学on BS Digital 0 11 4 18098 232 1 0 1 0
BS11/TS2 放送大学 放送大学ラジオ BS Digital 0 11 4 18098 531 2 0 0 0
BS11/TS3 BS釣りビジョン BS釣りビジョン BS Digital 0 12 4 18099 251 1 0 1 0
BS13/TS2 BSアニマックス BSアニマックス BS Digital 0 15 4 18130 236 1 0 1 0
BS19/TS0 J Sports4 J SPORTS 4 BS Digital 0 18 4 18224 245 1 0 1 0
BS19/TS1 J Sports1 J SPORTS 1 BS Digital 0 19 4 18225 242 1 0 1 0
BS19/TS2 J Sports2 J SPORTS 2 BS Digital 0 20 4 18226 243 1 0 1 0
BS19/TS3 J Sports3 J SPORTS 3 BS Digital 0 21 4 18227 244 1 0 1 0
BS21/TS0 WOWOWプラス WOWOWプラス BS Digital 0 22 4 18256 252 1 0 1 0
BS21/TS1 日本映画専門ch 日本映画専門ch BS Digital 0 23 4 18257 255 1 0 1 0
BS21/TS2 グリーンチャンネル グリーンチャンネル BS Digital 0 24 4 18258 234 1 0 1 0


ChSet5.txt

WOWOWプラス WOWOWプラス 0 4 18256 252 1 0 1
BS朝日1 BS Digital 4 16400 151 1 0 1 1
BS朝日2 BS Digital 4 16400 152 1 0 1 1
BS朝日3 BS Digital 4 16400 153 1 0 1 1
BS朝日データ753 BS Digital 4 16400 753 192 0 0 0
BS朝日データ755 BS Digital 4 16400 755 192 0 0 0
BS朝日データ756 BS Digital 4 16400 756 192 0 0 0
BS朝日データ757 BS Digital 4 16400 757 192 0 0 0
BS-TBS BS Digital 4 16401 161 1 0 1 1
BS-TBS BS Digital 4 16401 162 1 0 1 1
BS-TBS BS Digital 4 16401 163 1 0 1 1
BS-TBS BS Digital 4 16401 169 161 0 0 0
BS-TBS BS Digital 4 16401 766 192 0 0 0
Gガイド BS Digital 4 16401 768 192 0 0 0
BSテレ東 BS Digital 4 16402 171 1 0 1 1
BSテレ東2 BS Digital 4 16402 172 1 0 1 1
BSテレ東3 BS Digital 4 16402 173 1 0 1 1
BSテレ東臨時 BS Digital 4 16402 179 161 0 0 0
株価情報 BS Digital 4 16402 777 192 0 0 0
778ch BS Digital 4 16402 778 192 0 0 0
WOWOWプライム BS Digital 4 16432 191 1 0 1 1
ご案内チャンネル BS Digital 4 16432 791 192 0 0 0
プレミアムナビ BS Digital 4 16432 792 192 0 0 0
NHKBSプレミアム BS Digital 4 16433 103 1 0 1 1
NHKBSプレミアム BS Digital 4 16433 104 1 0 1 1
BS11イレブン BS Digital 4 16528 211 1 0 1 1
スターチャンネル1 BS Digital 4 16529 200 1 0 1 1
スターチャンネル BS Digital 4 16529 800 192 0 0 0
BS12トゥエルビ BS Digital 4 16530 222 1 0 1 1
BS日テレ BS Digital 4 16592 141 1 0 1 1
BS日テレ BS Digital 4 16592 142 1 0 1 1
BS日テレ BS Digital 4 16592 143 1 0 1 1
BS日テレ臨時 BS Digital 4 16592 144 161 0 0 0
  BS Digital 4 16592 744 192 0 0 0
  BS Digital 4 16592 745 192 0 0 0
  BS Digital 4 16592 746 192 0 0 0
BSフジ・181 BS Digital 4 16593 181 1 0 1 1
BSフジ・182 BS Digital 4 16593 182 1 0 1 1
BSフジ・183 BS Digital 4 16593 183 1 0 1 1
BSフジ・188 BS Digital 4 16593 188 161 0 0 0
BSフジ・189 BS Digital 4 16593 189 161 0 0 0
BSフジ・780 BS Digital 4 16593 780 192 0 0 0
BSフジ・781 BS Digital 4 16593 781 192 0 0 0
NHKBS1 BS Digital 4 16625 101 1 0 1 1
NHKBS1 BS Digital 4 16625 102 1 0 1 1
NHKデータ1 BS Digital 4 16625 700 192 0 0 0
NHKデータ2 BS Digital 4 16625 701 192 0 0 0
707チャンネル BS Digital 4 16625 707 192 0 0 0
Dpaダウンロード BS Digital 4 16625 929 164 0 0 0
スターチャンネル2 BS Digital 4 16626 201 1 0 1 1
スターチャンネル3 BS Digital 4 16626 202 1 0 1 1
WOWOWライブ BS Digital 4 17488 192 1 0 1 1
WOWOWシネマ BS Digital 4 17489 193 1 0 1 1
BSスカパー! BS Digital 4 18097 241 1 0 1 1
スカパー!ガイド BS Digital 4 18097 840 192 0 0 0
BSスカパー!データ BS Digital 4 18097 841 192 0 0 0
放送大学ex BS Digital 4 18098 231 1 0 1 1
放送大学on BS Digital 4 18098 232 1 0 1 1
放送大学ラジオ BS Digital 4 18098 531 2 0 0 0
BS釣りビジョン BS Digital 4 18099 251 1 0 1 1
BSアニマックス BS Digital 4 18130 236 1 0 1 1
J SPORTS 4 BS Digital 4 18224 245 1 0 1 1
J SPORTS 1 BS Digital 4 18225 242 1 0 1 1
J SPORTS 2 BS Digital 4 18226 243 1 0 1 1
J SPORTS 3 BS Digital 4 18227 244 1 0 1 1
WOWOWプラス BS Digital 4 18256 252 1 0 1 1
日本映画専門ch BS Digital 4 18257 255 1 0 1 1
グリーンチャンネル BS Digital 4 18258 234 1 0 1 1
NHK総合1・神戸 NHK総合・神戸 32080 32080 43008 1 0 1 1
NHK総合2・神戸 NHK総合・神戸 32080 32080 43009 1 0 1 1
NHK携帯G・神戸 NHK総合・神戸 32080 32080 43392 192 1 0 0
サンテレビ1 サンテレビ 32086 32086 43056 1 0 1 1
サンテレビ2 サンテレビ 32086 32086 43057 1 0 1 1
サンテレビ携帯 サンテレビ 32086 32086 43440 192 1 0 0
NHK総合1・大阪 NHK総合・大阪 32112 32112 40960 1 0 1 1
NHK総合2・大阪 NHK総合・大阪 32112 32112 40961 1 0 1 1
NHK携帯G・大阪 NHK総合・大阪 32112 32112 41344 192 1 0 0
テレビ大阪1 テレビ大阪 32118 32118 41008 1 0 1 1
テレビ大阪2 テレビ大阪 32118 32118 41009 1 0 1 1
テレビ大阪3 テレビ大阪 32118 32118 41010 1 0 1 1
テレビ大阪臨時 テレビ大阪 32118 32118 41014 161 0 0 0
テレビ大阪携帯 テレビ大阪 32118 32118 41392 192 1 0 0
テレビ大阪携帯2 テレビ大阪 32118 32118 41393 192 1 0 0
NHKEテレ1大阪 NHKEテレ大阪 32721 32721 2056 1 0 1 1
NHKEテレ2大阪 NHKEテレ大阪 32721 32721 2057 1 0 1 1
NHKEテレ3大阪 NHKEテレ大阪 32721 32721 2058 1 0 1 1
NHK携帯2 NHKEテレ大阪 32721 32721 2440 192 1 0 0
MBS毎日放送 MBS毎日放送 32722 32722 2064 1 0 1 1
MBS毎日放送2 MBS毎日放送 32722 32722 2065 1 0 1 1
MBS毎日放送3 MBS毎日放送 32722 32722 2066 1 0 1 1
MBS毎日放送_臨時 MBS毎日放送 32722 32722 2071 161 0 0 0
Gガイド MBS毎日放送 32722 32722 2199 192 0 0 0
MBS毎日放送携帯 MBS毎日放送 32722 32722 2448 192 1 0 0
MBS毎日放送携帯2 MBS毎日放送 32722 32722 2449 192 1 0 0
ABCテレビ1 ABCテレビ 32723 32723 2072 1 0 1 1
ABCテレビ2 ABCテレビ 32723 32723 2073 1 0 1 1
ABCテレビ3 ABCテレビ 32723 32723 2074 1 0 1 1
ABCテレビ臨時 ABCテレビ 32723 32723 2079 161 0 0 0
ABCテレビ携帯 ABCテレビ 32723 32723 2456 192 1 0 0
関西テレビ1 関西テレビ 32724 32724 2080 1 0 1 1
関西テレビ2 関西テレビ 32724 32724 2081 1 0 1 1
関西テレビ3 関西テレビ 32724 32724 2082 1 0 1 1
関西テレビ携帯 関西テレビ 32724 32724 2464 192 1 0 0
読売テレビ1 読売テレビ 32725 32725 2088 1 0 1 1
読売テレビ2 読売テレビ 32725 32725 2089 1 0 1 1
読売テレビ3 読売テレビ 32725 32725 2090 1 0 1 1
読売テレビ臨時 読売テレビ 32725 32725 2092 161 0 0 0
読売テレビ 読売テレビ 32725 32725 2472 192 1 0 0

それぞれを上記内容に書き換えた後、チャンネルスキャン画面でプリセット読み込みで反映でOKです。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。